.:Học Pascal >>>


DOWNLOAD

Bạn chưa có phần mềm lập trình PASCAL để tự học ngay ở nhà..!
Hãy tải phần mềm này về ngay tại đây:

Hiện thời ở đây có 2 chương trình PASCAL (phiên bản nhỏ):
.       - Turbo Pascal 7.0 - DOWNLOAD
(đây là phiên bản thông dụng nhất, được sử dụng rộng rãi trong
nhà trường, phù hợp cho các bạn đang học pascal ở trường và
nghiên cứu sâu hơn...)
.       - Free Pascal - DOWNLOAD
(đây là phiên bản được nâng cấp từ Turbo-Pascal-7.0, chạy trực tiếp trên
hệ điều hành windows, sử dụng tương tự như Turbo-Pascal-7.0...)

Còn đây là phiên bản Turbo Pascal 7.0 - DOWNLOAD nguyên bản không
cần cài đặt, khi download về các bạn chỉ cần giải nén (lick chuột phải
vào thư mục TP và chọn "Extract Here" là xong), sau đó click chuột vào
thư mục "TP" đã giải nén xong và chọn vào biểu tượng có tên "0-0-0" để
bắt đầu.
Advertisements


%d bloggers like this: